الخميس، سبتمبر 29، 2011

ليتَ الْهَوى


ليتَ الْهَوى
  بـيـني وبـيـن الـهــوى والـقــاف مشروع
عــن صِـحِـيـبٍ صار بـلِـجَّ الـعَـنا مِـلْـتــاع

   ما لـقـى حـيــلٍ عـلى مـا فـيـه وضْـلــوع
 
ولا مـِنْ يسْمعَ الـونَّه ولَهُـو حـول سَـمَّاع

 بْضامرِه هَـمُّ وضَنا , مع الضّـيم مجموع
 
ومـن الـقَـرَاده صار الهـوى لهن مِطْـواع

 كـل مـن بـغـى الـفَـزْعـه يجـيـه مَـفْــزوع 
 وإن قـضي لِـزومه مـا هـوللـغـيـر فَــزَّاع

وصـار الوصـل بـيـن الـمحـبّـيـن مـنزوع
 واللي يـوده لـو يـقـول: يا زيـن ,, إرْتاع
  
لـيـت دربَ الـهــوى بِـهْ مَـلَـفَّـات وفْـروع 
يـمـكـن بهـا دَرْبٍ ما يـلـتـقي دَرْب طَـمَّاع

لـيـت الـهـــوى لـه مسـاحـات وصْـقُــوع
كــان أسَـــيِّـرْ بَـهــا الـقـلـب لـــو ضـــاع

    لـوالـهـــوى يسْـتوي بـه تابِــع ومتْـبـوع
مـا كــان قــلــبي لأمــرالـوِلــيــف تَـبَّــاع

لـيت الـمـحـبـه تـِنـشَرَى بـريـال مـدفــوع
كـان أشـتـريـهـا وارمِـسَ الـحُــب لَلْـقـاع

لـيـت الـشـقـــا لِـــهْ روحـــات ورْجــــوع
مـا كـان بـابي للشـقــا والـهَــمْ مِـصْــراع


جار سهيل

الثلاثاء، سبتمبر 27، 2011

يا فاتِنَهْ

يا فاتِنَه 


يا فاتنه , لهـفـتي طـارت مع العجّه
يوم هــواي إنـتـوى طِـرتي عَجـاج

كـنـتي مِـنْـوةٍ لي رغـماً عـن اللّـجّه
لَجَّةَ أفـكـاري , خـالـطْـهـا إحتجاج

فاتنه كنتي وانـا عانـيـت مـن َسجّه 
 حسِّيت بــالي مـعـك فـيـه إرْتِجــاج

مَدْري هيَ الـفـتنه صايرْلها مْوَجّه؟
 اوهو دَرْبك يِمّتي سايِرْ فإعْوِجاج؟

يا فاتنه إذا أنـتـي عـليْ دوم مِحْتَجِّه
 
تـرا قـلـبي بـِرِيْ وجـدرانه زجـاج  

ينْضَحَ اللي به مثل من قضى حَجَّه
وأنتي حَـكَـم وإحكُمي دون إحتجاج


جار سهيل   
الاثنين، سبتمبر 26، 2011

Sometimes - 2

why ?

why some people don’t want to believe the facts in&around them ? they don’t like believing their age !! why ? is it because they don’t
know what age is ?
most people think that their age is the number of years that have passed since their birth to the moment ! well , I think that’s not right!
as your real age is counted from birth to death, if you are talking about your age that means you are alive ! 
another thought of mine, is that when talking about AGE , talk about what is left of your life, it is the real age you should talk about..

wish you pleasant remainder of lifeالأحد، سبتمبر 25، 2011

مْنَتَّفَ الرِّيش
مْنَتَّفَ الرِّيشمـن بـغـى الـَّلاش يـلـقـاه بـِبـْلاش
يمْسي بـه ويصْـبِح ْمِنِّه مِسْتِهِيش

يقـول: كَسْبان !! لكـن ما يِنْدَراش
أقول: خـسران ,, يا مْنَتَّف الريش

اباللاش مع العـرب كيف يِعْتاش؟
لـو تنـصَـحْ وتـنهـاه ما يِنْتِهيش!

يـبـا ياكـل ويركـب مَـرْكَـبَ الباش
ولا يِـنْطـرا له عَـصْـرَ البَوانِيش!

وريـعِ ما تـعَـوَّدْ على المـطْـراش
ولا له خُـبُـر بِـعْـلـومَ المطـاريش

يـالـلـي تَـعَــوَّدْت لــيِّـن الـفـراش
وش لك بالمَراجِل يبُو نِقَاريش؟!جار سهيل

الخميس، سبتمبر 22، 2011

Sometimes !!

SOMETIMES !!

Sometimes it comes to my mind, that some of us are strange creatures! as they behave so strange, that I feel they don’t belong to our planet earth! or I came from another one ! .
Humans have a built-in mercy to any other creature specially (humans), but what we notice, is that mercy disappears when it is really needed!, on the other hand,some people become (mercy-full)  to , let’s say, dogs,  cats or birds, where their mercy should be their own race! then to others. 

God , created this universe in a neat & balanced (way), that, whatever we do to know how, we wont come to the real (how)!, our knowledge is so small that it is not enough to know that (way) .

So, we should use (logic) in dealing with all things around us , as God said : He created every thing in a balanced way, we don’t have the right to change that balance, and if we do , we would not like what happens after! 

Here is a short story, once - in a village - people complained about a bug that comes from the wood, so authority sprayed it until it is finished, after sometime trees started dying ! why? , the authority discovered that there is a creeper bush was feeding on the routs of the wood, also they found that that bug, that they finished was feeding on this bush!. That what happens when we play with God’s balance of creation ..

So , humans should bare attention to humans first, as they have (most of them) been given brains and wisdom to deal with things around them, care about your family then care about others, where the family is humans, and others are the other creatures..

Don’t panic , every thing has its built-in way to balance itself , see what happens in the wild life in Africa, and other places, also down in the sea between fish, and think it over, we are humans , not wild nor fish..

thanks for your time


المَوْعِدَ الشّين


الموعِدَ الشّين


 يا زولِــنِ إبَّـالـي كِـثِـيـرَ الْـحُـــوم
 شِفَ انت وينكْ والـيوم انا وين !!

عُـقُـبْ هـواجـيـسٍ بالْهَـنا وِحْلوم
وكـــل رايٍ يِـرِدْ نـحْـسِـبِـه: زيـن

نحْسِـب إنَّ القـدَرْ في مُهْلِتِهْ دوم
وأثْـرَ الـقِـدَرْ لا جـا مَوعِـدِه شين

أخَـذْ واحدْ والآخـرْ يِجي لِهْ يُـوم
يلحـقَ الـموعِـدْ ثُـمْ يُـوفيَ الدّين

جار سهيل

تزيدنا غَيْ


تزيدنا غَيْ


ياللي جِـمَـعْـتَ الـزّيـن والـدِّلْ
وش ذنْـبـنـا يـوم اتْـزيدنا غَيْ

هـو يِعْـجِـبِـك ذِلِّنا فيك يا خِلْ؟
اوَ انت شايلٍ في خاطرِك شَيْ

نَـبـيـك مـعَ الـهـلال لاهَلْ ..هِلْ
مِن وجُودك في حِمانا لنا ضَيْ

وبْـشـيـلـة السَّامري مَعانا شِلْ
طابَتْ لياليك مَعْ ليالَ اهلْ طَيْ


جار سهيل

الأربعاء، سبتمبر 21، 2011

يالِّلي تِلُومن


ياللِّي تِلُومَنْ

يا اللي تلومن عسى الهـم يبراك
والـلـي تِــوِدِّه بـالـهَـجِـرْ بـالــيـك

والهـوى مع سعيرالعِشْق يصْلاك
وتشـوف الشقـا مـع صَـدْ غـاليك

وعسى الجفا على بابك ويـرعاك
ومـن تِــوِدِّه عـلى الـمُـرْ حـاديــك

لـيـتـه يـبـيـك والى وصـل يجْـفاك
وان شـاف اولِـك مـا بـغـى تالـيك

لـيـتـك تبيه والـى جـيـت ما جـاك
وان لـمـت ,, تلقاه بالهجر ناويك

وعسى صـفـاك لا هْـنَيَّا ولا هـناك
ولعـلْ مَسْعـاك يورث كِـدر صافيك


جار سهيل

الثلاثاء، سبتمبر 20، 2011

أبو وَجْه بَشَّاش


ابو وجه بَشَّاش


اهــلا هــلا يـا بــو وجــه بَشَّاش
تـرى شبـت بـنـا حـمـر اللهـايـب

مـن شافـك يـبـيـع الـرِّيم بـِبْـلاش
وِشَ الرِّيـم ؟ عـنـد زين الحبايب

يا بـو خـلْـخـالٍ يـِقْــرِشْ إقْــراش
عــود قـلـقـلانن هــزَّتْه الهَـبايـِبْ

يا بو عـيـون سـود برمش هَوَّاش
وخــدود ورد دلـلـتـهـا الــذُّوايِـبْ

مبسمك والبرق بـه ديـم ورْشاش
حـلــو كـمـا در وُضْــحٍ حَــلايِـبْ

الى بغـيـتـني بس إرْمِشْ إرْماش
وانا عن ارضـاك ما كنـت غايِبْ

تَـبْـيَ السّمَر؟,, انـا انا لليل نَهَّاش
ولجـلـك عـنـدي تهـون الصَّعَايِـبْ

ودِّي انـك عَليْ كــل لـيـلٍ هَـتَّـاش
لا مـراعـيٍنْ ولا لـلـعـــذَّال هـايِبْ

  
جار سهيل

الاثنين، سبتمبر 19، 2011

نبي سِماحَةْ بآل
نبي سماحة بال


لو كان اللي هَـجَـرْ يَسمَعَ الـوَنّهْ
 ورجْـفِـةٍ هـزَّتَ القلب وِضْلُوعي 

وأقــوالٍ لـيَ الــعـاذلات قــالَــنَّـهْ
ونُوح وُرْقٍ تِفَرَّقْ مِنْه مَجْموعي

خَـلَّى الهَجِـرْ وقـلـبـي عَـفا عَـنِّهْ
واقْـبَـلْ بـلا  واسطات وشْفُـوعي

ما نبي مِـنْـه نـار ولا نـبـي جَنَّهْ
نبي سِماحَةْ بال وتَطْـمين روعيجار سهيل


تقييم الذَّاتتقييم الذَّات
يعـمـد الكثير مـن الناس عـلى تقييم نفسه , وعندما لا ترضيه النتيجة يولي وجهه للناس عَـلَّـه يجـد تقييما اعـلى ولـو على جهـاله ! ولأنه اعـلم بنفسه مـن الناس , فمهما علت تقييمات الآخرين  فسيظل (مُسْتَحْقِراً نفسه) لعلمه ان الناس لا يعرفـون (دواخله) فهـو ادرى بـقَـدْرِه الحقيقي ويعلم ضَـلالَة ما يـقـولـون , ويزيد إستحـقـاراً لنفسه إذا ما صدق قـولـهـم وإتخـذه واقعا لنفسه وهـو يعلم تماما عـدم احقيته له !
لـن يقـترب ايٌّ مـن هـذا الصـنف مـن البشر إلى درب تطـوير شخصيته الحـقـيـقه , وسيصر عـلى الـرؤية من خلال الآخـرين وهـو اصدقـهم ! لـماذا ؟ لأنـه لا يريـد ان يعـترف لأنه يعيش على وهـم تقييم من جهلوه , وسيظل حقيرا في نظر نفسه دون معـرفـة الآخـرين بـقـصـوره , لـرؤيـتـه ما لا يريد لنفسه ! والنفس أمَّارة بالسوء ,
إلا مـن رحـم الله , والسوء – بالتأكيد – من وحي الشيطان , عـدو الإنسان , الذي يدعـو حـزبه ليكـونوا مـن اصحـاب السعير , أعـاذنا الله وإياكم ايها المسلمون منه ومنها , فـهـو سبب القصـورالمقيت ولا يسعه إلا تغـطـيته والإيحاء لصاحبه بالأخذ برأي الناس , وهذا من تلبيسه على ضعفاء الإيمان , نرجسيوا الشخصيه !!

ليس ادرى بالشخص من ذاته , فإن رجع لها في نجاحه ورسوبه فـلا يهـم ما يقوله الآخـرين الـذين ربما غالوا في تقييمهم لاسباب مختلفه , فهناك المنافقون المنتفعون , وهناك الحييُّون المجاملون , وهناك ايضاً الطيبون الذين يقيسون غيرهم بأنفسهم , وهنا مَكْمَنُ خطر التقييم (الضَّلاله) !


جار سهيل